Vårgårdamässan

Vartannat år arrangerar Center of Innovation Vårgårdamässan. Vårgårdamässan är en mässa för alla som bor, verkar eller på annat sätt är aktiva i Vårgårda. Tanken med mässan är att näringslivet får en chans att visa upp sig, knyta nya kontakter, samarbeten och kunder. Samtidigt har föreningslivet och andra organisationer en möjlighet att viss upp sin verksamhet. För den som letar bostad i Vårgårda är mässan också ett tillfälle att höra mer om kommande projekt, och prata med mäklare och andra lokala aktörer.
Senaste mässan hölls i mars 2023 och lockade 117 utställare och ca 1700 besökare. Tack till alla som kom och gjorde Vårgårdamässan 2023 till en inspirerande mötesplats.

Nu laddar vi om för Vårgårdamässan 2025!