Om oss

Center of Innovation (COI) är en ideell förening som startade 1994. COI har som mål att verka för ett gott företagsklimat i Vårgårda, och vara en brygga mellan näringslivet och kommunen. Verksamheten bedriver näringslivsarbetet på uppdrag från Vårgårda kommun, som också är med och finansierar arbetet. COIs styrgrupp består av representanter från det lokala näringslivet och kommundirektör, och träffas ungefär fyra gånger per år för att diskutera hur näringslivsarbetet i Vårgårda görs på bästa sätt.
Styrelsen består av ordförande i COI, Lars Nothall, platschef på Gustavsberg Villeroy & Bosh, ordförande i Företagarna, Håkan Claesson, VD Contage och kommundirektör Ann-Charlotte Lilja. Center of Innovation har en anställd näringslivsutvecklare, Linn Marinder.