Välkommen på sopplunch!

Vi bjuder på sopplunch och Vårgårda kommun står för programmet. Vad har arbetsmarknadsenheten för uppdrag? Hur kan det privata näringslivet och arbetsmarknadsenheten arbeta ihop för att skapa förutsättningar för ett inkluderande arbetsliv för att få fler personer i arbete? En annan viktig fråga för Vårgårda kommun är klimat och miljö.

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef, visar vilka klimatlöften kommunen antar för de kommande åren och beskriver hur man arbetar för att nå dem. Är det några av löftena som fler vågar anta? Kanske kan ert företag ställa krav på era leverantörer och inköp eller arbeta för cirkulära arbetskläder?

Nu händer det spännande grejer i Tänknikhuset, där man byggt upp ett escape room. Elever på mellanstadiet kommer att få möjlighet att ta sig igenom olika rum där de med kreativt sinne och gott samarbete får lösa uppgifter och gåtor. I och med detta så blir septembers sopplunch på Tånga Hed istället.

När: torsdagen den 21:e september
Tid: 11.45-13.00
Plats: Cafeét i Tångahallen, Tånga Hed
Lunchen är kostnadsfri men det krävs anmälan senast 18:e september via detta formulär.

Varmt välkomna!

Anmälan Sopplunch

Eventuella kostavvikelser(Obligatoriskt)

Linn Marinder
Näringslivsfrågor Vårgårda

Mobiltelefon: 073-347 51 86
Telefon: 0322-600 682
E-post: linn@coi.se

© CENTER OF INNOVATION | WEBPROD BLOMILL