Hem

VÄLKOMMEN TILL VÅRGÅRDA COI! ​

Center of Innovation har ett delat uppdrag där vi jobbar med näringslivsfrågor på uppdrag av kommunen men vi har också i uppgift att driva frågor för Vårgårdas näringsliv.

​Vi vill utgöra en plattform med Vårgårdaidentitet för gemensamma marknadsaktiviteter. Vi bevakar företagens intresse, gentemot dess intressenter, i form av myndigheter och andra organisationer.

Vi medverkar till Vårgårdas utveckling som intressant ort för företagsverksamhet och kvalitativ boendemiljö för anställda och anhöriga. Vi vill förena skolan, föreningslivet och näringslivet.CIO-Header