Hem

VÄLKOMMEN TILL VÅRGÅRDA COI! ​

PROGRAMFÖRKLARING

​Syftar till att stärka och påverka samspel och förståelse mellan företag. Skall arbeta för att möjliggöra gemensamma aktiviteter, företagen emellan, som syftar till att stärka affärsverksamheten. Skall kunna utgöra en plattform med Vårgårdaidentitet för gemensamma marknadsaktiviteter. ​Skall bevaka och påverka företagens intresse, gentemot dess intressenter, i form av myndigheter och andra organisationer.

Skall påverka i infrastrukturella och planeringsmässiga sammanhang, såsom industrimarkplanering, vägdragningar och bostadsområden. Skall medverka till Vårgårdas utveckling som intressant ort för företagsverksamhet och kvalitativ boendemiljö för anställda och anhöriga. Skall stärka och förena skolan, föreningslivet och näringslivet. Skall bevaka EU och West Sweden och dess påverkan för kommunen.

CIO-Header

VÅR UPPGIFT

Att fungera som spindel i nätet i företagens närverk.

Att främja Vårgårda kommuns näringsliv.

Att samarbeta med högskolor.

Att ordna utbildningar och kurser.

Att hålla kontakten med olika myndigheter.

Att samarbeta med Företagarnas Riksorganisation.

Att ordna mässor och utställningar.

Att ha ett regionalt samarbete.

Att ge kommuniformation.

Att arbeta för företagsutveckling.

Att ge tips och råd vid starta eget och i utbildningsfrågor.

Att ordna företagsbesök.

Att bevaka EU-information och West Sweden