Vårgårda har ett starkt näringsliv med många företag och ett stort engagemang. Vi har också ett rikt och omfattande föreningsliv. Under många år har vi valt att samla näringsliv och föreningsliv under två dagar vartannat år för att tillsammans visa upp vad Vårgårda har att erbjuda.

Syftet med Vårgårdamässan är att COI tillsammans med Vårgårda kommun skapar en mötesplats för aktörer i Vårgårda. Tanken är att utställare och besökare kan knyta an nya kontakter, hitta fler samarbeten och få upp ögonen för varandra.  Vårgårdas företag växer och behöver många olika kompetenser samtidigt som kommunen har en vision att växa genom att nya företag etablerar sig på orten.