Center of Innovation arrangerar vartannat år Vårgårdamässan. Nästa gång är den 13 – 14 mars 2020. Företag, organisationer och föreningar är välkomna att anmäla sig som utställare. Syftet med mässan är att gemensamt visa upp för besökare vilka möjligheter som finns att arbeta och bo i Vårgårda.

Vårgårdas näringsliv växer, och under mässan har företag med rekryteringsbehov möjlighet att visa upp sig, skapa kontakter och berätta om vilken kompetens de söker. Genom att samla företagen syns branschbredd och serviceutbud tydligt.

Vårgårda kommun växer även i antal invånare och har spännande bostadsprojekt på gång. Under mässdagarna finns Vårgårda kommun med som utställare och visar upp lediga villatomter samt vilka områden som planeras just nu.


Anmäl dig här:
https://www.vargarda.se/vargardamassan

Information för företag:
Mässinformation Vårgårdamässan 2020

Information för föreningar:
Mässinformation förening 2020