Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är också till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas och att upphandlingen genomförs affärsmässigt.

Vårgårda kommun tror att det är viktigt att ha en bra dialog med kommunens företag och jobbar aktivt för att fler lokala företag ska kunna bli leverantör till kommunen. Utdrag ur Vårgårda kommuns nya upphandlingspolicy (2015):

”En upphandling ska ske i konkurrens med företagen på den aktuella marknaden. Lokala företag och mindre företag ska kunna delta i fler upphandlingar när förfrågningsunderlaget utformas så att det blir möjligt för dem att lämna anbud. Detta kan uppnås genom att ställa relevanta och icke diskriminerande krav samt begränsa stora upphandlingsområden till mindre delar.”

Läs gärna hela policyn, Upphandlingspolicy Vårgårda kommun.  Vill du bli leverantör till Vårgårda kommun? Läs gärna igenom så blir du leverantör till Vårgårda kommun.

 Vårgårda kommun har också antagit nya riktlinjer för direktupphandling. Den nya upphandlingspolicyn omfattar även dessa riktlinjer som du han läsa här Riktlinjer för direktupphandling beslutad

Upphandlingar som genomförs under 2017

Ramavtal                                                                                                                           Avtalstid

Maskindisk- och tvättmedel (doseringssystem – storkök/tvätt)            2017-04-01—2019-03-31+2år
Upphandling i samverkan Vårgårda/Herrljunga


Städmaskiner                                                                                                                20162017-02-01
Upphandling i samverkan Vårgårda/Herrljunga.                                          Annonserad 2016-11-22


Stationstankning – Herrljunga 2017                                                              2017-04-01—2019-03-3 1+2 år


Järnhandelsvaror inkl. arbetskläder och skor                                                         Avtal saknas
Upphandling i samverkan Vårgårda/Herrljunga                                     Värde ca 250 tkr/år/kommun


Mattransporter – Vårgårda 2016                                                                  2017-06-01—2019-05-3 1+2 år
Upphandling pågår – anbudsöppning 2017-01-17


Digitala trygghetslarm – hemtjänsten  2017. Avrop – SKL Kommentus  alt. upphandling med Alingsås kommun


Företagshälsovårdstjänster                                                                                            2019-01-01— 2021-12-3 1+2år
Upphandling i samverkan Vårgårda/Herrljunga                                                        Värde ca 300 tkr/år/kommun


Livsmedel – grossist                                                                                                         2017-10-01—2019-09-3 0+2år
Upphandling i samverkan med Skövde kommun. Totalt 9 kommuner
upphandlar kolonialt, djupfryst och färskvaror (mejeriprodukter)


Byggvaror                                                                                                                                         Avtal saknas
Upphandling i samverkan Vårgårda/Herrljunga                                                      Värde ca 350 tkr/år/kommun


Samhällsbyggnad objekt och ramavtal Vårgårda kommun

Algutstorp etapp 7, Gata och /VA                                                                                 Värde ca 1-2 000 000 kr


Transport av avloppsslam                                                                                                Värde ca 4-700 tkr


Analyser VA                                                                                                                         Värde ca 1-200 tkr


Väg etapp 2, Industriområde Flygaren                                                                          Värde ca 3-5 000 000 kr


Flytthjälp                                                                                                                                   20-60 000 kr


Flyttstäd                                                                                                                                      10-40 000 kr


Markiser och persienner                                                                                                          20-30 000 kr


Ventilationsarbete
Ny bedömning om omfattningen 2017                                                                          kan bli över 100 000 kr


Renovering av kommunhuset
Utförande entreprenad
etapp 2 under sommaren                                                                                                        10-15 miljoner kr


Rivning av Vårbergsskolan
kvartal 3


Skyltar                                                                                                                                                          30-50 000kr


Upphandlingsförfarandet kring den ”nya centrumskolan”

Avropsförfrågan
Beläggningsarbeten 2015-2 – SKL KommentusHe/Vå
Leveransavtal har tecknats med NCC (2år)
Bevakningstjänster 2016-2– SKL KommentusVårgårda
Mobiltelefoner – SKL KommentusHe/Vå
Klienter – PC m m – KammarkollegietHe/Vå
Lärplattform – SKL Kommentus