Upphandling

Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är också till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns används på ett riktigt sätt.

Vårgårda kommun anser att det är viktigt att ha en bra dialog med kommunens företag och jobbar aktivt för att fler lokala företag ska kunna bli leverantör till kommunen.

Utdrag ur Vårgårda kommuns nya upphandlingspolicy (2015):

En upphandling ska ske i konkurrens med företagen på den aktuella marknaden. Lokala företag och mindre företag ska kunna delta i fler upphandlingar när förfrågningsunderlaget utformas så att det blir möjligt för dem att lämna anbud. Detta kan uppnås genom att ställa relevanta och icke diskriminerande krav samt begränsa stora upphandlingsområden till mindre delar.

Läs gärna hela policyn, Upphandlingspolicy Vårgårda kommun.

Vill du bli leverantör till Vårgårda kommun? Läs gärna igenom så blir du leverantör till Vårgårda kommun.

 Vårgårda kommun har också antagit nya riktlinjer för direktupphandling. Den nya upphandlingspolicyn omfattar även dessa riktlinjer som du han läsa här Riktlinjer för direktupphandling beslutad.

Bifogat finns en länk till de upphandlingar som är planerade under 2018 för Vårgårda kommun och dotterbolaget Vårgårda bostäder. Är något oklart eller ni vill ha mer detaljerad information, kontakta upphandlingschef Jan Aronsson: 0322-600 617 eller Vårgårda bostäders VD Jan Thorsson:
0322-600 694.

Information om upphandling av hantverkartjänster, 2019:

https://vargarda.se/medborgare/kommun-och-politik/nyheter-kommun-och-politik/2019-10-31-upphandling-av-hantverkstjanster.html

Upphandlingar som ska genomföras under 2018