Skola och näringsliv

Vi vill hjälpa våra unga att få praktikplatser ute i näringslivet. Du som företagare ge dig och samhället möjlighet att utvecklas.  Sundlergymnasiet behöver dig!

Sundlergymnasiet startades 1997. Över 600 elever har passerat gymnasiet och rusat ut till familjer och vänner med vit studentmössa i hand. 2007 var ett jubileumsår för gymnasiet, men siktet finns alltid på framtiden.

Sundler Gymnasiet

Här möts dagligen ca 400 elever för att studera och för att umgås. Elever kommer i huvudsak från Vårgårda, men skolan lockar till sig allt fler elever från andra kommuner såsom Herrljunga, Alingsås, Essunga och Göteborg.

På skolan har eleverna och personalen höga ambitioner och arbetar ständigt för att förbättra verksamheten. I de årliga kursutvärderingarna ger eleverna lärarna höga betyg. Det är Sundlergymnasiets personal stolta över. Men mycket bra kan bli ännu bättre. Kontinuerliga utvärderingar genomförs för att ständigt nå högre mål. En tanke som genomsyrar verksamheten.

Gymnasieprogram – Sundlergymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Handels- och administrationsprog. (HP)

Industriprogrammet (IP)

Naturvetenskapsprogrammet (NV)

Omvårdnadsprogrammet (OP)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SP)

Teknikprogrammet (TE)

TÄNK-NIK – Syftet är att eleverna:

– På ett kreativt och intresseväckande sätt ska få lära sig mer om teknik.

– Får möjlighet att pröva sig fram till lösningar på olika tekniska problem,

och på så sätt inse att det kan finnas många lösningar på samma problem.

– Får chans att vidareutveckla och visa upp sina idéer.

– Erbjudas ett direkt och konkret arbetssätt, där alla kan lyckas.

TÄNK-NIK startade som ett EU ,Leader+, projekt i januari 2003. Utbildningsförvaltningen i Vårgårda har numera huvudansvaret. Det lokala näringslivet genom Center of Innovation och Pedagogiska Institutionen på Högskolan i Borås är också deltagare i Tänk-nik.

Adress: Box 114 447 23 Vårgårda Besöksadress: Föreningsgatan ( mitt emot Sundlergymnasiet) http://www.tanknik.com/