Samarbeten

COI verkar för industriella tillämpningar av forskningen genom ett flertal företagssamarbeten och entreprenöriella insatser.

Samarbetspartners

arrows-2029160_1920

Almi

Almi är en regional företagspartner med ett rikstäckande nätverk och globalt perspektiv. Kunderna finns i alla branscher och kan vara såväl enskilda individer som små och medelstora företag. Almis vision är att skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

Almi:s affärsidé är att genom finansiering och rådgivning erbjuda möjligheter under företagandets olika skeden, både med erbjudanden vid etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag. Almi är verksamt i företagandets alla skeden.

Connect Väst

Connect är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital.

Genom ett kraftfullt stöd från näringslivet till verksamheten, får företagen tillgång till en unik plattform med expertis inom en mängd branschområden utan kostnad, eller till låg, subventionerad kostnad.

Industriella Utvecklingcentra (IUC)

Industriella Utvecklingcentra, IUC, arbetar med utveckling av befintlig personal och med den framtida kompetensförsörjningen. De hjälper också företag att tänka i nya banor och med förverkligandet av innovativa idéer.

IUC har också hög kompetens kring LEAN och hjälper företag att trimma sina flöden och processer.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att öka konkurrenskraften hos företag och forskare i Sverige.

Vinnova stödjer såväl unga som etablerade, små som medelstora företag finansiellt. De satsar även på resurser på internationella utvecklingssamarbeten. Vinnova har omkring 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år och ställer oftast krav på sam-finansiering.

Business region Borås

Kommuner i Sjuhärads avser i det långsiktiga partnerskapet Business Region Borås samarbeta för att främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Detta ska ske genom ett näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) jobbar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Varje år lanserar VGR ett antal bidrag och finansiella stöd om på olika sätt kan hjälpa företag att utvecklas och växa. Ett exempel är FoU-kortet – ett forskningsprogram för små och medelstora företag.

Länklista

Vårgårda kommun – Företagare

Nyföretagarcentrum

Verksamt.se

Almi

Connect väst

Business region Borås

IUC – Industriella Utvecklingcentra

Vinnova

Västra Götalandsregionen

Business Sweden