Sveriges Bästa Företagsklimat!

Vårgårda kommun klättrar från tredje till första plats i Svenskt Näringslivs ranking som släpptes idag den 22 september 2021. Vårgårdas fina placering grundar sig på höga betyg från företagarna vad gäller attityder, service och bemötande. Vårgårda kommun har alltså Sveriges bästa företagsklimat!

Bengt Hilmersson, kommunalråd i Vårgårda, menar att den jämna och uppåtgående placeringen är en spegling av långsiktigt samarbete.

Det kan ju uppfattas att det bara är att göra som vanligt för att behålla en hög ranking, men varje år har sina utmaningar. Senaste året har vi jobbat med nya kommunikationssätt och att ta sig lite extra tid vid tillfällen man möts ändå. Det är väldigt viktigt, för alla relationer, även mellan en kommun och dess företagare att det bygger på förtroende för varandra. Att vi påminner varandra, när något glöms. Att vi i kommunen verkligen ser oss själva som en serviceorganisation för medborgare och företag. Och till sist, att vi är lösningsfokuserade, det ska kunna gå att genomföra, särskilt här i Vårgårda, säger kommunalråd Bengt Hilmersson.

Under pandemin har vi verkligen ställts på prov och har haft stor nytta av våra goda relationer till Näringslivet. Vi fick tidigt igång en Företagsakut där många företag hörde av sig för att kunna få hjälp med omställningsstöd osv. säger Johanna Heleander, Center of Innovation. Vi har också haft en kontinuerlig dialog med våra företag kring regler och policys för smittspårning, möjlighet till vaccination osv. Självklart blir det ett mer effektivt samarbete när det finns ett högt förtroendekapital där vi har dragit nytt av varandras kompetenser.

Vårgårda har de senaste 13 åren legat bland de 15 högst rankade kommunerna i Sverige.

På Företagsklimats sida kan du jämföra resultat mellan flera kommuner och Sverigesnittet.

buckla