Viktig information till företagare för att klara coronatiden

economic-1050731_960_720

De flesta företag funderar just nu över hur man ska hålla sitt företag ekonomiskt flytande och ställer sig frågor som: hur är likviditeten? Hur länge räcker det egna kapitalet och gör jag med personalen? Det är många beslut att ta och informationen från myndigheter kan ibland vara krånglig att förstå. Därför har vi på COI gjort en sammanfattning av vad som gäller för de stöd som företag kan ansöka om. En del är redan beslutade och andra är förslag som väntar på beslut. Men vi hoppas att det kan hjälpa dig att inte missa något stöd som kan vara till hjälp för ditt företag.

Läs och skriv ut sidan som PDF:
Viktig informaton till företagare för att klara coronatiden

Kostnadsfri konsulthjälp
Innan du läser vidare så kan den det vara bra att veta att Center of Innovation (COI) har avsatt pengar för att köpa in konsulthjälp så att du med företag i Vårgårda kommun kan få hjälp med att fylla i ansökningshandlingarna rätt och i tid. Du kan också få hjälp med att sortera och förstå informationen och avgöra om besluten gäller för ditt företag. I så fall träffar du som ägare eller vd en rådgivare under två timmar och gör en plan för ditt företag. Konsulthjälpen är kostnadsfri. Kontakta COI så fort som möjligt om du behöver hjälp! http://coi.se/kontakt/

Här nere räknar vi upp och förklarar stöden som du kan ansöka om eller får automatiskt.
(Sammanfattningarna är en förenkling och du kan behöva dyka djupare i en del myndighetstexter för att ta reda på om det är ett stöd som ditt företag kan få):

Staten betalar sjuklön april – maj
Men vi börjar med ett stöd som du inte behöver ansöka om och det gäller sjuklön. Staten tar automatiskt ansvar för att betala arbetsgivarens sjuklöner under april och maj 2020. Det gäller alla aktiebolag. Enskild firma slipper karensdag.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/
https://forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Lönestöd för minskning av arbetstid

Ditt företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering). Det innebär att en anställd går ner i arbetstid istället för att du behöver säga upp personen. Men den anställda får ändå behålla största delen av sin lön fast arbetstiden minskar. För att det ska kunna bli så delar staten, arbetsgivaren och den anställda på kostnaden där staten tar den största delen och arbetsgivaren några procent (se tabell i länken här nedanför). Stödet gäller inte för dig själv om du har enskild firma, utan bara för anställda i ditt företag. Du kan söka stödet från och med den 7 april 2020 men det gäller retroaktivt från och med den 16 mars 2020.
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Hyresnedsättning
Det här förslaget ger minskad lokalhyra för branscher som är utsatta. Exempelvis: sällanköpshandeln, hotell och restaurang. Om förslaget går igenom gäller stödet mellan 1 april till 30 juni 2020. Hyresvärden sätter ner hyran och söker i efterhand stödet hos Länsstyrelsen. Förslaget måste godkännas av EU och det finns än så länge ingen information om när det kommer vara beslutat.
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

Lägre sociala avgifter
Regeringen har lagt ett förslag om att sänka arbetsgivaravgiften för anställda mellan den 1 mars och 30 juni 2020. Företagen kommer endast betala ålderspensionsavgift på ersättning under perioden. Om förslaget går igenom gäller det från och med den 6 april 2020.
Förslaget gäller även enskilda näringsidkare som kan få en nedsättning av egenavgifterna. Det finns en maxgräns för antal anställda som kan få stödet och av hur hög lönen får vara (se länk i slutet av texten). Stödet kan som mest ge 5 300 kr per anställd och man kan få det även om man har stödet för korttidsarbete.
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

Anstånd med avgifter och skatter
Det här förslaget betyder att ditt företag kan söka anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Det gäller för alla slags företagsformer. Förslaget (om det beslutas) börja gälla från den 30 mars respektive 8 april beroende på vilken redovisningsperiod ditt företag har och det kan beviljas retroaktivt. Du kan ansöka som längst för 12 månader. Villkoren är att företaget sköter sin ekonomi, är seriösa och inte har stora skatteskulder.
För egenföretagare ser reglerna lite annorlunda ut eftersom man betalar på en förväntad inkomst och inte varje månad. Egenföretagare kan därför endast söka anstånd på moms men inte för övriga skatter och avgifter. Men du kan istället göra en jämkning av förväntad inkomst om du tror att den sjunker och på så sätt öka din likviditet.
Obs! Staten tar ut en ränta på 1,25 procent per år och en avgift på 0,3 procent per månad för anståndsbeloppet.
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

Lån
Små och medelstora företag kan ansöka om lån på två olika ställen om ditt företag har drabbats negativt ekonomiskt på grund av cornuaviruset:
Almi, företagsorganisation som ägs av staten. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/almi-far-3-miljarder-i-kapitaltillskott-for-att-oka-utlaningen-till-sma-och-medelstora-foretag/
Banker: Du söker lån som vanligt och banken gör en kreditprövning och räntan bestäms efter det. Du får uppskov på räntan under de första 12 månaderna som du betalar efter det. Lånet är till normalt löneuttag (utan vinster och bonusar).
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/

Skattelättnader
Företagare som drabbats hårt av coronautbrottet kan sätta överskottet för 2019 i en så kallad periodiseringsfond. På så sätt redovisar företaget ingen vinst och behöver inte betala skatt. Har du redan betalat skatt kan du få pengarna tillbaka genom att begära omprövning av inkomstdeklarationen. Det finns ett bra exempel på ett företag i länken:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/

Länk till skatteverkets sida gällande corona:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningacoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html


Vad händer i Vårgårda?

Handsprit till företag som behöver
I samverkan med Fokus Herrljunga (Herrljungas motsvarighet till COI) har vi hittat en lokal tillverkare av handsprit och ytdesinfektion. Kommunen har gjort en beställning. Prioriterat är att det ska finnas handsprit på alla restauranger och platser som hanterar mat och där det är många människor. Kontakta COI om du har behov av desinfektionsmedel till din verksamhet.

Vårgårda kommun stöttar handeln med gåva
Vårgårda kommun har valt att visa sin uppskattning till personalen genom att ge dem ett presentkort som kan användas i butiker och serviceföretag anslutna till Vårgårda Centrumförening. En gest som uppmuntrar både personalen och handlarna under coronatiden. Vill ditt företag också stötta handeln med ett presentkort till dina anställda? Vi hjälper dig gärna, kontakta oss här: http://coi.se/kontakt/

Till sist
COI försöker följa med när det kommer ny information från regeringen och publicera det här eller i sociala medier. Vi hoppas att personlig hjälp och tydlig information från personer med expertkunskap ska göra vardagen lite mer stabil. COI:s mål är att företag i Vårgårda ska ha en fungerande och hållbar plan för de kommande sex månaderna, gärna med hjälp av statliga åtgärder som passar företagen. Vardagen kommer att komma tillbaka och då ska Vårgårdas näringsliv finnas kvar.

Läs och skriv ut sidan som PDF:
Viktig informaton till företagare för att klara coronatiden

 

autoliv framtidsdagen