Jobba, bo och lev i Vårgårda – tidning ger tips

Uppslag-1

I tidningen Vårgårda Nästa, som kom ut i början av mars (2020), hittar du artiklar, reportage och tipssidor. Vårgårda kommun har hög inpendling för att vara en mindre ort. Men vilka jobbmöjligheter finns här? Vad tycker folk ”på stan” om att jobba här? Berättande artiklar blandat med praktiska fakta. Hur fungerar det när man söker byggnadslov? Och en överblick av lättillgänglig handel och kommunservice som finns i Vårgårda. Kort sagt: mycket som kan vara användbart när man jobbar, bor och lever i Vårgårda eller planerar att söka jobb och / eller flytta hit.

Läs hela:
2020_Vargarda_Nasta_webb_uppslag

Papperstidning
Finns att hämta i receptionen i Kommunhuset i Vårgårda (Kungsgatan 45
):
https://www.hitta.se/kartan!~58.03242,12.80776,14z/tr!i=zzg0Obre/search!i=ffaqrzao!q=V%C3%A5rg%C3%A5rda%20Kommun%20Kungsgatan%2045%20V%C3%A5rg%C3%A5rda!t=single!st=cmp!ai=ffaqrzao!aic=58.03242:12.80776?search=V%C3%A5rg%C3%A5rda%20Kommun%20Kungsgatan%2045%20V%C3%A5rg%C3%A5rda&st=single&sst=cmp&sids=ffaqrzao&srb=0

Fler tidningar till din verksamhet?
Vill du ha fler tidningar till din verksamhet (café, kontor et cetera) är du välkommen att höra av dig hit:
http://coi.se/kontakt/