Coronavirus och företagande

Här följer användbara länkar med tips och nyheter för företagare på hur man kan hantera situationen med coronaviruset som kallas covid-19. Center of Innovation svarar gärna på frågor, men hänvisar till kommunen när det gäller samhällsfrågor och sjukvården för medicinska frågor.

I Vårgårda fungerar samarbetet mellan företag och kommunen smidigt (som de flesta känner till efter Vårgårdas förstaplacering i Svenskt näringslivs ranking 2019). Det är en stor fördel som företagare (och kommunen) kommer ha nytta av också i den här situationen.

Västsvenska handelskammaren: Seminarie om hur företag kan hantera situationen:
https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/kalender/seminarium-om-coronaviruset-sa-kan-ditt-foretag-agera-20-mars-2020/

Svenskt näringsliv: aktuell nyhetsuppdatering:
https://www.svensktnaringsliv.se/

Företagarna, branschorganisation för små och stora företag, ger konkreta tips:
https://www.foretagarna.se/

Samhällsinformation från Vårgårda kommun:
https://www.vargarda.se/medborgare/kommun-och-politik/storningar-kris-och-beredskap/coronaviruset-covid-19.html

 

download (1)
Jobba hemma eller på arbetsplatsen?