Vårgårdamässan 2020 – fokus på jobb, utbildning och hållbarhet

Den 13 – 14 mars är det dags för Vårgårdamässan som arrangeras vartannat år. I år ställer 130 lokala företag, föreningar och kommunen ut. Men för att få trycka extra mycket på Jobb och Utbildning är även högskolor och utbildningsanordnare från andra orter inbjudna. Ungdomar och de som vill får möjlighet att ställa frågor och få hjälp med studieval. Viktigt att komma ihåg är också att många av företagen som ställer ut har rekryteringsbehov. Så här kan man knyta kontakter, hitta sommarjobb, ny yrkeskarriär och samarbetspartners. På mässan finns också byggföretag med bostadsrättsprojekt. Att köpa bostad i Vårgårda kommun är ekonomiskt fördelaktigt med tanke på de smidiga pendlingsmöjligheterna som finns till närliggande större orter.

Mässan kommer andra dagen att ha fokus på hållbarhet. Begreppet är brett. Därför berättar föreläsare Vårgårda kommuns miljöstrateg Fredrik Bergman konkret hur de arbetar för att gynna miljön för växter och insekter i parker och tätortsnära skogar och ger tips till mässbesökarna hur man kan göra i sin egen trädgård för att hjälpa till. Herrljunga Auktionsverk värderar dina antikviteter och loppisfynd under hela dagen.

Jobb&Utbildning-panorama

Framtidsdagen-panorama

Utställare på Vårgårdamässan 2020:
Utställarlista

mässbilder (1)
Vårgårdamässan 2018.

VA_RGA_RDA-MA_SSAN-2020