Utbildingschefen förklarar resultaten och utvecklingen av skolan i Vårgårda

Malin Lindberg är sedan i januari 2019 utbildningschef för förskolan och grundskolan i Vårgårda kommun och har en bakgrund som rektor sedan 2005. På Center of Innovations Sopplunch den 24 oktober berättade hon att resultaten har förbättrats mellan 2017 och 2018 men att kommunens mål är att den positiva utvecklingen fortsätter.

Kortfattat mäts skolresultaten i meritvärde som är den sammanlagda betygspoängen i alla ämnen för en elev, där det högsta värdet är 340 poäng. Meritvärdes-resultatet är högre än dom satta målen i kommunens budgetplan, vilka var 215 respektive 225 poäng för 2018. Resultatet kan, enligt Malin Lindberg, även jämföras med ett snitt på 230 poäng i en svensk pendlingskommun under samma period.
Kommunens utbildningsenhet arbetar med en plan för att elevernas skolarbete och resultat ska fortsätta utvecklas positivt.

– Det finns olika förutsättningar man kan arbeta med, förklarar Malin Lindberg. De bygger på att elever är närvarande, får stöd, stimulans, känner sig trygga och har inflytande. Men också på struktur, rutiner, hållbar ekonomi, kompetensförsörjning och god samverkan.

Hållbar ekonomi betyder i det här sammanhanget att man inte behöver lägga energi på att ”leta pengar”. Med ”god samverkan” menas att skolan ska jobba i nära kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter eller enheter som har betydelse för elevens skolarbete.

Det är viktigt att studierna kopplas ihop med näringslivet för att eleverna genom praktik och arbetsplatsbesök i verkligheten ska förstå vad kunskap kan användas till och vad som väntar efter skolan är avslutad.

– Eleverna behöver känna sig motiverade att studera och skolan och företagen behöver samarbeta, avslutar Malin Lindberg som ber att få återkommer med mer information framöver.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/vargarda

pdf Budget 2018-2020Vårgårda kommun

Ett exempel på ett samarbete som fungerar mellan arbetsgivare och skolan är det som verksamhetschefen Pierre Jamot håller i på Tänk-nik huset. Han träffar elever regelbundet i årskurs 1 – 6 för att sedan hjälpa dem ut i praktik. Eleverna får besöka industriföretag, som Veoneer och Gustavsberg, för att se vilka olika typer av yrken som finns för att sedan praktisera. På så sätt skapas en naturlig kontakt med yrkeslivet och kanske även motivation för en del elever till varför man studerar .

https://www.tanknik.com/