Bra team – tur eller skicklighet?

Varför fungerar en del arbetsgrupper smidigt och är det tur eller ligger det tankearbete bakom? Den frågan resonerade Ulrika Melin, organisationskonsult och föreläsare, kring på tisdagens öppna föreläsning den 8 oktober (2019). Ämnet handlade om hur man kan få väl fungerande grupper på arbetsplatsen. Tvärtemot vad man kan tro så ingår konflikt som en fas av en grupps förändring om kommunikationen är direkt och öppen, och det kan leda till en positiv utveckling för både gruppen och produktiviteten på företaget. Motstånd mot förändring å andra sidan kan visa sig genom det vi känner till som  ”prat bakom ryggen”.

– Det är viktigt att utgå från att kollegorna på arbetsplatsen vill oss väl, menar Ulrika Melin, och att själv ta initiativ för att det ska bli den förändring man önskar.

Till vardags på arbetet kan man ställa direkta frågor och välja att gå in i samtalsmönster som ger positiv energi istället för negativ. En klapp på axeln är det enklaste och mest omtyckta sättet att visa en kollega sin uppskattning för en god arbetsinsats eller hjälpande hand.

Ulrika Melin lärde inspirerande ut hur grupper utvecklas i fyra faser och hur man själv, oavsett om man är anställd eller chef, kan ta ansvar för gruppens och arbetsplatsens mående. Löser man förändringar som uppstår på ett medvetet sätt så utvecklas gruppen och man får flyt i arbetet, produktionen och till på köpet en trivsammare arbetsplats.

Ulrika Melin är utbildad personalvetare och utbildad i konflikthantering. Modellen hon utgår ifrån under föreläsningen kallas IMGD (Integrative Model of Group Development) och är hämtad från psykologiprofessorn Susan A Wheelans mångåriga arbete om gruppers utveckling. Modellen används både inom kommuner och privata företag.

Anordnare av seminariet var Center of Innovation och Fokus Herrljunga. Deltagare var anställda som är intresserade av personalutveckling eller har personalfunktioner i företag eller kommuner i Herrljuga och Vårgårda kommun.

DSCN2908

DSCN2917

http://www.fokusherrljunga.se/
http://www.ulrikamelin.com/

Mer läsning om IMGD-modellen:
https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/leda-medarbetare/grupputveckling/