Välj en sida

Medborgarförslag från Näringslivet i Vårgårda – nya skola föreslås namnges efter Autolivs grundare

Vårgårda har under många år varit känt för sitt starka näringsliv och innovativa entreprenörer. Idag har vi många moderna och högteknologiska företag som flera tusen människor pendlar in till varje dag.Några av de främsta entreprenörerna som har genererat tillväxt för kommunen i många decennier är Stig och Lennart Lindblad. Deras entreprenörsanda, vilja att tänka nytt och samtidigt stort har lagt grunden för Vårgårda näringsliv.


2016 tilldelades Lennart Lindblad Polhemspriset för säkerhetsanordningar i fordon, med juryns motivering: ”Där behovet möter ingenjörens kreativitet och ihärdighet har innovationer skapats som förbättrat säkerheten för miljontals fordonsförare världen över. Autoliv kom att bli ett av Sveriges mest framgångsrika företag.” Polhemspriset är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse och förvaltas av Sveriges Ingenjörer. Det delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem.


Vårt förslag är att Stig och Lennart Lindblad blir uppmärksammade även på hemmaplan. Därför är vårt förslag att den nya planerade skolan i Vårgårda tätort blir namngiven efter bröderna Lindblad, förslagsvis ”Lindbladsskolan”. Näringslivet vill också arbeta för att knyta utsmyckning till skolan som förstärker kopplingen till innovation, entreprenörskapsanda och bröderna Lindblad.


I Sverige har vi en lång tradition att namnge lärosäten efter innovativa entreprenörer och så även i Vårgårda genom Sundlergymnasiet. Andra exempel är Alströmergymnasiet, Alingsås, Carl Wahren Gymnasium, Hallstavik, De la Gardiegymnasiet, Lidköping och John Bauergymnasiet, Uddevalla.


Initiativtagare till förslaget:
Åke Jacobs                                       Hans Sylvén


Center of Innovations styrgrupp ställer sig bakom och är mycket positiva till förslaget.
Magnus Nilsson, ordförande Center of Innovation
Övriga styrgruppsmedlemmar:
Annica Ahlqvist, ordf. Centrumföreningen
Östen Hallenbert, ordf. Företagarna Vårgårda
Daniel Åhlström, Autoliv Sverige AB
Stefan Boström,Doggy AB
Lars Notall, Villroy & Boch
Jan Johansson, Sundolitt AB
Linda Nydenfeldt, Söder & co
Claes-Henrik Andersson, VIAB